dilluns, 2 de febrer de 2015

Aterratge "Candelas 15"

video

Despegue "candelas 15"

video

Las Candelas 2015


Electrics

 La pose
 El descans
 Provant veles
 Innovacionas
 Nirvana (espectacular)
 Resignació
 Idilic
 Las candelas
 El vent
 Paparatxis
Canvi d'impresions